KLUB STUDIO - Środki UE

Otrzymane wsparcie

Fundusze Europejskie


Nazwa projektu: Wzbogacenie oferty kulturalnej Akademickiego Centrum Kultury Klubu Studio poprzez zakup nowoczesnego systemu elektro-akustycznego.
Nazwa beneficjenta: Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA
Opis projektu: Projekt zakłada wyposażenie Klubu Studio w Krakowie w nowoczesny i innowacyjny system nagłośnieniowy dorównujący wysokim światowym standardom, oraz w sprzęt uzupełniający, dzięki czemu możliwe będzie nagłaśnianie nawet najbardziej wymagających wydarzeń – koncertów muzyki ambitnej oraz pokazów z muzyką na żywo, gdzie dźwięk technologii dookólnej pełni elementarną rolę.
Całkowita wartość projektu: 4 816 858,35 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 655 471,00 PLN
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Małopolska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - inwestycja ze środków Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Polski Fundusz Rozwoju


Tarcza Finansowa 1.0 oraz 2.0 dla mikro, małych i średnich firm.

Fundusz Wsparcia Kultury


Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości


realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość" Celem projektu jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19 przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego.
Dofinansowanie projektu z UE: 198 197 323,13 PLN
Grantobiorca: FSiA AGH w Krakowie ACADEMICA
Kwota grantu: 207 000 PLN

Wojewódzki Urząd Pracy


Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Małopolska Tarcza Antykryzysowa


Dotacja ze środków UE na utrzymanie miejsc pracy i działalności. Warunkiem bezzwrotnej dotacji jest utrzymanie działalności oraz miejsc pracy. Dofinansowanie przyznane na okres 3 miesięcy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych


Świadczenie postojowe dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.