KLUB STUDIO - Środki UE
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 6 Oś priorytetowa Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego. Tytuł projektu: Wsparcie Oferty Kulturalnej Akademickiego Centrum Kultury Klubu Studio poprzez zakup nowoczesnego sprzętu elektro-akustycznego.

Celem głównym projektu jest wyposażenie Klubu Studio w nowoczesny i innowacyjny system nagłośnieniowy dorównujący wysokim światowym standardom, oraz w sprzęt uzupełniający, dzięki czemu możliwe będzie nagłaśnianie nawet najbardziej wymagających wydarzeń – koncertów muzyki ambitnej oraz pokazów z muzyką na żywo, gdzie dźwięk w technologii dookólnej pełni elementarną rolę. Nowe nagłośnienie pozwoli także na zaangażowanie niszowych artystów, których występ nie gwarantuje komercyjnego sukcesu.

W ramach projektu zostanie zakupiony kompletny system elektro-akustyczny do Sali Widowiskowej umożlwiający odtwarzanie dźwięku w technologii Array Processing, oraz zostanie zrealizowane połączenie Klubu Studio z sąsiadującym studiem muzycznym Kotłownia, co pozwoli na rejestrację wydarzeń na żywo i uatrakcyjni ofertę Klubu skierowaną do artystów. Ponadto, w ramach projektu przewiduje się wyposażenie w systemy elektro-akustyczne pozostałych pomieszczeń klubu studio – Pubu Sportowego, Strefy Lounge, Baru, Strefy VIP oraz ciągów komunikacyjnych, co umożliwi transmitowanie wydarzeń odbywających się na sali widowiskowej w całym budynku. Dodatkowe nagłośnienie pozwoli także na realizację niezależnych wydarzeń kulturalnych w pozostałych pomieszczeniach Klubu.

Planowane efekty to m.in.:
rozszerzenie oferty programowej/kulturalnej Klubu Studio o występy wybitnych artystów świata jazzu oraz muzyki poważnej, a także spektakle teatralne i perfomartywne, wydarzenia z szeroko pojętego video artu czy inne imprezy posiadające wysokie wymagania techniczne;
zwiększenie rentowności organizowanych wydarzeń artystycznych poprzez obniżenie kosztów i wzrost liczby sprzedawanych biletów;
umożliwienie realizacji funkcji dydaktycznej Klubu Studio, dzięki udostępnieniu nowych możliwości kształcenia studentów w obszarze muzyki, akustyki, produkcji i realizacji koncertów oraz wydarzeń kulturalnych;
zwiększenie dostępności kultury dla zróżnicowanych grup społecznych;
zwiększenie atrakcyjności miasta oraz regionu w aspekcie kulturalnym;
zwiększenie zatrudnienia po stronie Fundacji Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA.

Całkowita wartość projektu: 4 816 858,35 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 655 471,00 PLN
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Małopolska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego